Διατροφή για παιδιά και εφήβους

Η σωστή διατροφή είναι το Α και το Ω για την σωστή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. Η επιλογή θρεπτικών τροφίμων αποτελεί τον στόχο του πλάνου διατροφής για το παιδί.

Μέσα στις συνεδρίες μας το παιδί εκπαιδεύεται διατροφικά μακριά από νούμερα ζυγαριάς, με μοναδικό στόχο την ισορροπημένη διατροφή για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του. Πολύ σημαντικό κομμάτι στις συνεδρίες μας είναι η επιλογή του ‘σωστού’ τροφίμου από το ‘ανθυγιεινό’ τρόφιμο καθώς και η σχέση που έχει το παιδί με το σώμα του.

Επίσης, μέσα στις συνεδρίες του παιδιού είναι αναγκαία και η οικογενειακή συμβουλευτική για την πλήρη ψυχολογική υποστήριξη του και η χρήση των κατάλληλων διατροφικών εργαλείων και εντύπων για την οπτική απεικόνιση της ισορροπημένης διατροφής.

Μάθετε περισσότερα

Καλέστε και κλείστε ραντεβού

698 006 2450